HFA temakonferans 20:e maj 2011

Igår hade HFA -> Helsingborgs fotbollsklubbars allians en temakonferans. Med två nya medlemmar i styrelsen samt ny ordförande var det dags att sätta riktningen för det fortsätta arbetet.

HFA har en lång historia med fotbollsarbete i Helsingborg, närmare bestämt 75 år, en mångårig tradition av snack & verkstad, kontakter & nätverk och projekt och planeringsmöten. Genom åren som har gått har styrelsen haft samma ledstjärna, nämligen att skapa de bästa förutsättningarna för fotbollsklubbarna i staden och den är lika aktuell idag som dagen då HFA skapades.

Vem är egentligen  HFA, vad ska HFA göra och hur ska HFA göra det var de tre centrala frågorna. Det är ett löpande utvecklingsarbete med stora utmaningar; dalande siffror på antalet ideellt engagerade, mindre antal medlemmar och som ett direkt resultat allt tuffare ekonomiskt. Konkurrens från andra sporter, färre sponsorer är andra faktorer.

En sak som vi också diskuterade var det låga antalet kvinnor i fotbollsstyrelser och det är med stor glädje jag hörde frågan; varför tackar kvinnor nej? För det handlar inte om att kvinnor inte vill engagera sig för det ser vi överallt på våra fotbollsplaner. Detta är en fråga vi måste lyfta och utvärdera.

Jag tror att styrelser måste bli mer framåt när det gäller transparens i form av öppna kalendrar & agendor, att samarbete måste aktivt sökas i form av nätverk och kontakter i andra kanaler och framförallt måste styrelser idag öppna ögonen för att livspusslet ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare. Det går absolut inte att jobba hårdare men det går att jobba smartare. Det är vår utmaning – vad är din?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s