Att vara sin egen lyckas smed

Att vara sin egen lyckas smed handlar om ansvar, det handlar om beslut och insikt. Ingen annan i ens omgivning kan vara den personen som ger en allt. Jag tror inte på att en annan människa kan göra mig ”hel” eller komplett på något sätt. Det är endast jag som kan göra det och ska göra det. Andra människor tillför, bidrar och berikar. Jag reagerar & agerar men det slutgiltiga valet om vad som stannar kvar hos mig väljer jag alltid själv – the good, the bad and the ugly.

Det är en evig nulägesanalys i realtid, att se saker & ting som de är, inte som jag vill att de ska vara. Jag väljer, jag bestämmer och jag avgör. Det är mitt ansvar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s