Ledarskap, idrott och Palle

Igår var jag på en föreläsning inbjuden av Helsingborgs Idrottsakademin, föreläsare var Palle Lundberg, Helsingborgs nya stadsdirektör. Palle kommer närmast ifrån Botkyrka kommun där han har varit stadsdirektör i 8 år. Han har en lång erfarenhet från idrottens värld och han höll en mycket spännande föreläsning om ledarskap.

Ledarskap är ett ämne som jag personligen är mycket intresserad av och det finns framförallt två utomordentliga skolor i det ämnet; försvarsmakten och idrottsvärlden. Palle är utbildad idrottslärare och har själv även varit aktiv inom idrotten och är fortfarande i och med att han tränar sina söner i fotboll.

Palle nämnde framförallt dessa punkter som avgörande faktorer i att lyckas som ledare;

  • Kommunicera tydliga mål
  • Skapa förtroende – bygg relationer
  • Frikostig med feedback
  • Ta sin roll
  • Organisera så att andra kan lyckas – leverera resultat

Det var en mycket givande föreläsning som gav mersmak och mycket funderingar. Jag kommer ihåg en chef som frågade mig under en intervju om jag kunde samarbeta då han så tydligt upplevde ledarskap hos mig, Till saken hör att jag fick genomgå en serie tester och under punkten samarbetsförmåga fick jag full poäng.

Palles punkter tar jag med mig, inte minst i min nya roll som ordförande för HFA – Helsingborgs Fotbollsklubbars Allians, 31 fotbollsklubbar. Jag har bara varit ordförande i en månad och har massor av nya saker att sätta mig in i, nya människor att träffa och nya relationer som ska skapas. Spännande tider!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s