Nätverk

Nej jag pratar inte IT – jag pratar relationer. Vi har alla ett nätverk. Kontakter, arbetsgivare, kollegor, grannar, kompisar…ja listan kan göras hur lång som helst beroende på hur man definierar det. De flesta tänker nog i termer av karriär & affärsliv men oavsett vilken bransch du jobbar i så är nätverk viktigt.

För ett par dagar sedan hade jag en mycket intressant diskussion angående Linkedin där personen inte riktigt förstod syftet med det och upplevde att alla vill sälja men ingen vill köpa och jag tror att många upplever detsamma. Det syns inte minst när man deltar vid olika typer av nätverksträffar och mingelmöten – vissa vill bara föra fram sitt eget mål & syfte utan att riktigt lyssna på andra och utveckla nätverket.

Vad är egentligen syftet med nätverk? Hur nätverkar jag framgångsrikt? Hur gör jag?

Jag har egentligen bara ett råd, ge det du själv vill ha. Ge & ta. Det går två vägar. Om du vill att andra ska hjälpa dig se då till att hjälpa andra framåt. Min personliga mening är att det funkar lite som sociala medier – dela med dig, var ärlig och aktiv. Du jobbar I nätverket – inte med. Vårda dina kontakter väl och se till att du sänder rätt signaler och bygg långsiktigt.

Här är min profil på Linkedin. Lets talk.

[Här en liten film som förklarar vad Linkedin är.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s